Bonus malus

Bonus malus-systemet reglerar fordonsskatten. Syftet är att bidra till att uppnå målen om en fossilfri fordonsflotta.

Bonus malus-systemet

Bonus malus-systemet reglerar fordonsskatten för nya personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (påställda efter 1 juli 2018). Systemet infördes 2019 och ersatte den tidigare supermiljöbilspremien. Miljövänliga fordon premieras (bonus) med en lägre skatt, medan mindre miljövänliga fordon istället får en förhöjd skatt (malus).

Bonus – till bilar med låga utsläpp

De fordon som är tagna i trafik före 2020 med koldioxidutsläpp på upp till 60 gram per kilometer och fordon tagna i trafik under 2020 eller senare med utsläpp av koldioxid på upp till 70 gram per kilometer anses vara miljöanpassade fordon. Dessa premieras med en bonus på maximalt 60 000 kronor.

Malus – förhöjd fordonsskatt

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Äldre bilar

Äldre bilar som varit i trafik före 1 juli 2018 omfattas inte av Bonus Malus -systemet.

I Transportstyrelsens beräkningsprogram kan du se din preliminära bonus eller din fordonsskatt.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.