Elavtal

Det finns flera aspekter att tänka på inför val av elavtal. Här får du tips inför ditt val!

Snabba fakta

Totalpriset på el är i genomsnitt 1,5 kr/kWh
Du behöver ett elhandelsavtal och ett elnätsavtal
Välj gärna miljömärkt el

Elavtal i hemmet

I ett svenskt småhus används ca 6 000 kWh hushållsel. Värmer du huset med el går det åt ännu mer. Hur mycket elen kommer kosta och hur stor miljöpåverkan blir kan du vara med och påverka.

Välj elhandelsavtal

Det finns två olika abonnemang som behövs för att få el, ett elhandelsavtal och ett elnätsavtal. Nätavgiften betalar du till den som äger elnätet där du bor. Elen säljs dock på en fri elmarknad vilket gör det möjligt att välja vilket elhandelsbolag du vill ha som elleverantör. Väljer du en annan elleverantör än den som äger nätet kommer du få fakturor från två olika företag.

Du kan antingen teckna ett avtal med rörligt eller fast elpris. Ett rörligt avtal innebär att priset för en kWh kommer att ändras varje månad. Ett fast elavtal innebär att du betalar samma pris för varje kWh under hela den period som avtalet tecknas för. Det finns även avtal som kombinerar ett fast och rörligt elpris. Det genomsnittliga totalpriset (inkl. skatter och avgifter) på el som betalas av hushållskunder ligger på ca 1,5 kr/kWh (SCB, 2019). Om du har elvärme kan du spara ett par tusen kronor genom att byta till ett bättre avtal.

Det är viktigt att välja ett elavtal, gör du inte det så väljer din nätleverantör ett åt dig, vilket ofta inte är särskilt fördelaktigt för dig som konsument. Du vet att din nätleverantör har valt ditt elavtal om det står anvisat avtal eller anvisat pris på din elfaktura.

Det finns ca 200 olika elhandelsföretag att välja mellan. Väljer du en ny leverantör ordnar de med all administration för att genomföra bytet. Du måste själv ta reda på vilken leverantör som för tillfället har den billigaste elen. Det finns flera hemsidor, exempelvis Elpriskollen, som tagits fram av Energimarknadsinspektionen, där du kan jämföra avtal från olika elleverantörer.

Om du upplever att ditt elavtal inte lever upp till marknadsföringen eller att du har blivit övertygad till att byta elleverantör på ett tvivelaktigt sätt kan du kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå för råd och hjälp.

Det finns många företag som säljer ursprungsmärkt el av olika slag, du kan exempelvis välja vindkraftsel, vattenkraftsel, förnybar el och kärnkraftsel. När du väljer elavtal, tänk då på hur ditt val av elavtal kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Elhandelsbolagen är skyldiga att redovisa hur stora utsläpp den el du använder ger upphov till. Erbjuder ditt elhandelsbolag inte det du söker är det lätt att byta leverantör.

Välj gärna ett avtal med ursprungsmärkning där elen producerats med förnybara energikällor och som är miljömärkt. Du kan också välja att köpa el genom elavtal som märkts med Naturskyddsföreningen Bra miljöval – Naturskyddsföreningen. I energimarknadsinspektionens Elpriskollen visas en grön prick framför de avtal där elen produceras med förnyelsebar energi.

Miljöpåverkan från el

El ger inte upphov till några utsläpp lokalt där den används, men däremot kan koldioxid och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen uppkomma vid produktionen av el. Hur mycket beror på hur elen produceras. I Sverige produceras elen till största del av vattenkraft och kärnkraft som inte ger upphov till några växthusgasutsläpp, men internationellt är fossila bränslen dominerande. Eftersom elnäten i norden och till viss del Europa är sammankopplade importerar och exporterar vi el över landsgränserna. Om du inte gör ett aktivt val av el från förnybara energikällor innebär det troligtvis att din elanvändning ger upphov till växthusgasutsläpp. Läs mer om sammansättningen av energikällor som används i Sverige på Energimyndighets hemsida.

Vad har du för säkring?

Ett genomsnittligt småhus, som använder hushållsel men inte värmer huset med el, brukar ha en huvudsäkring på 16 A. Vilken säkring huset har avgör hur mycket el som kan användas vid ett och samma tillfälle. Många känner till att proppen (säkringen) kan gå när för många maskiner är på samtidigt, då har elanvändningen varit större än säkringen klarar av. En god idé för att inte belasta elnätet för mycket är att sprida ut sin elanvändning. I Sverige används mycket el på kvällen när de flesta kommer hem, börjar lagar mat, kanske städar och startar belysning och annan teknik. Genom att exempelvis starta tvättmaskinen vid ett annat tillfälle minskar du effektuttaget både i ditt hus och minskar belastningen på elnätet i stort.

Installera en effektvakt för att säkra ner

Om du har en säkring på 20 A eller högre, kan du installera en effektvakt som gör det möjligt att sänka ditt effektabonnemang, exempelvis från 20 A till 16 A. Effektvakten ser till att inte säkringen går kalla dagar. Den kontrollerar eleffekten och ser till att exempelvis spis och varmvatten inte värms samtidigt. Det går att välja vilka installationer i huset som ska styras. Investeringskostnaden brukar snabbt betala sig genom det sänkta effektabonnemanget, vilket gör det möjligt att spara 500 – 800 kronor per år.