Fixa laddplats - Steg för steg

Allt fler småhusägare installerar laddplatser för elbilar. Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt.

Snabba fakta

Att ladda ett batteri kostar 2,5 kr per mil som ska laddas.
Elen till en genomsnittlig elbil kostar ca 4 000 kr per år.
Laddbox, inklusive installation, kostar ca 12 000 till 20 000 kr. Laddstolpar som kräver markarbete kostar upp till 50 000 kr.

Hur man installerar laddplats

I denna guide får du hjälp steg för steg med vad du bör tänka på vid inköp och installation av laddplatser med normalladdning till småhus.

Förutom steg för steg guiden har vi även sammanställt information om laddplatser och svarat på de vanligaste frågorna som uppstår kring laddplatser. Mer om det kan du läsa på vår sida Ladda din elbil hemma.

 

1. Undersök förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Beställ laddutrustning och arbete
4. Ansök om ekonomiskt stöd

1. Undersök förutsättningar

För småhusägare med eget garage, carport eller parkering intill husvägg är det ofta lätt att fixa laddplats. Det som behövs är framdragen el och en laddbox. Billigast är en laddbox på väggen i ett garage eller utomhus. En laddstolpe kräver oftast markarbeten och kan bli dyrare.

Kontakta minst två leverantörer av laddutrustning och begär offerter på helhetslösning, laddbox/laddstolpe och installation. Be gärna om och referenser till tidigare installationer som leverantören har utfört. Utvecklingen av tjänster går snabbt, vissa leverantörer erbjuder service och support, andra erbjuder betallösningar som även fungerar på publika laddplatser.

Leverantören säkerställer att det finns utrymme för en laddplats på den befintliga säkringsstorleken. Om det inte gör det behöver ni höja er säkring eller köpa en utrustning med lastbalansering (ser till att laddning sker när energianvändningen i hemmet är låg). Leverantören säkerställer också att ledningen tål en ökad belastning i form av ett större strömuttag under en längre tid.

Ur säkerhets¬synpunkt är det inte rekommenderat att regelbundet ladda ett fordon i ett vanligt jordat eluttag då det ökar risk för brand.

1. Undersök förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Beställ laddutrustning och arbete
4. Ansök om ekonomiskt stöd

2. Välj typ av laddutrustning

Beroende på hur hög laddeffekt en laddstation har kommer det att ta olika lång tid att ladda en elbil. En hög effekt innebär en kortare laddtid (snabb¬laddning) och en låg effekt innebär en längre laddtid för samma energi¬mängd (normalladdning). Högre laddningseffekter innebär även större belastning och krav på den elektriska infrastrukturen.

Normalladdning (3,7 kW–≤ 11 kW) är den vanligaste typen och passar bra på platser där bilen står parkerad under en längre tid, som i hemmet. Det finns laddutrustning som erbjuder snabbare laddning, fundera på vilket behov du har och befintlig kapacitet i fastigheten.

Med normalladdning laddas ett tomt elbilsbatteri fullt på ungefär 8-25 timmar, beroende på batteriets storlek och tillgänglig effekt. I de flesta fall laddas minst 2 mil per timme. Kom ihåg att bilen sällan är helt urladdad, det är alltså inte så ofta en bil behöver stå hela tiden det tar för att ladda fullt. Det går åt ca 1,5 kWh per mils körning. Det ger en elkostnad på ca 1,5 kr/mil eller ca 2 500 kr/år för en genomsnittsbil (i drivmedelskostnad) per år vid hemmaladdning.

En tumregel att utgå från är att 230 V (1-fas) 16 A ger ungefär 2 mils körning per laddtimme och 400 V (3-fas) 16 A ger ungefär 5 mils körning per laddtimme. Dessa siffror kan dock variera beroende på bil och körsätt. Många nya elbilar kan ta emot 400 V (3-fas) 16 A medan laddhybrider ofta bara kan ta emot 230 V (1-fas) 16 A.

Laddstationen kan ha en fast kabel eller bestå av ett uttag där man själv får ha med sig kabeln. För att få ladda hemma-stödet krävs att uttaget är av Typ 2. Typ 2 förekommer i europeiska bilar men är nu standard i alla nya elbilsmodeller. Typ 1 förekommer i huvudsak i asiatiska elbilar. En laddstation för normalladdning har säkerhetsnivå Mode 3 som är standarden inom EU.

Kommunikation och säkerhet
Laddkabelns kontakter är till för att ansluta elbilen för laddning men också för att skicka och ta emot information mellan laddutrustning och elbil. Kontakten är jordad och låser elbilen så att den inte kan starta under laddningen. Laddstationen kommunicerar med en styrenhet i bilen om batteriets tillstånd och temperatur. Det är viktigt att installera en personskyddsbrytare (kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare) per laddpunkt om det inte finns inbyggt. Enligt svensk standard måste din laddare ha jordfelsbrytare Typ B eller Typ A i kombination med DC övervakning som brytare vid 6 mA. Installera gärna en MID-godkänd elmätare till laddboxen. Detta krävs för att erhålla Ladda-hemma-stödet från Naturvårdsverket. Det är också viktigt för att kunna särredovisa energimängden till laddboxen, för småhusets energideklaration eller om bilen är tjänstebil.

Uppkopplad laddning
Några tillverkare av laddutrustning erbjuder uppkopplingsmöjlighet. Det kan ske genom Ethernet, Ethernet över Elnät (slipper kabel) eller Wi-Fi. Med hjälp av uppkoppling kan du enkelt koppla upp laddutrustningen mot ditt hemmanätverk och därigenom starta och stoppa laddningen via exempelvis din mobiltelefon – eller tidsbestämma laddningen så att du alltid laddar nattetid. Den uppkopplade laddutrustningen möjliggör också att du alltid kan se att bilen laddar som den ska, oavsett var du är, och du kan få ett meddelande om laddningen avbryts eller något annat går fel.

Detta är också bra att tänka på vid val av laddutrustning
Är det enkelt att ladda? Laddaren ska tydligt visa om den funderar och när den är i drift eller inte. Fundera också på om det finns tillräckligt med plats vid parkeringen för laddutrustningen och om ni kommer vara i behov av att styra laddeffekten beroende på eltillgång, tariff och så vidare. För att endast behöriga ska få tillgång till att ladda kan olika identifikationslösningar användas, t.ex. app, nyckel eller RFID-bricka.

Vad kommer det att kosta? Priset på en laddbox i ett garage är ca 5 000 - 12 000 kr och installationen ca 2 000 - 10 000 kr. Laddstolpar som kräver markarbete blir ofta dyrare, totalkostnaden kan då bli upp till 50 000 kr. Ta även reda på om det tillkommer några löpande kostnader eller tidsbegränsningar i online funktionalitet. Jämför offerter och titta på vad som ingår i priset, till exempel montering, garanti, service och uppkoppling. Glöm inte att undersöka om bygglov behövs i er kommun, vanligtvis gör det inte det.

Utrustningen ska klara temperaturer fån -25 grader till +30 grader, och luftfuktighet från 5 % till 95 %, IP 55. Kommunikation (uppkopplad eller ej för iden¬tifikation och övervakning av laddstationen) bör vara Ethernet, GPRS, 3G eller 4G och kommunikations protokoll för laddare OCPP 1.6.

1. Undersök förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Beställ laddutrustning och arbete
4. Ansök om ekonomiskt stöd

3. Beställ laddutrustning och arbete

Teckna avtal med den leverantör som passar dig bäst. Kontrollera att leverantören har F-skattesedel och är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

När du har valt laddutrustning och leverantör kan installationen börja. Ledningsdragning och installation ska utföras av fackman. Driftssättning och slutbesiktning utförs av leverantören.

1. Undersök förutsättningar
2. Välj typ av laddutrustning
3. Beställ laddutrustning och arbete
4. Ansök om ekonomiskt stöd

4. Ansök om ekonomiskt stöd

Från Naturvårdsverket kan du söka stöd för din laddplats genom det så kallade Ladda-hemma-stödet. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna. Bidragsberättigade kostnader är de material- och arbetskostnader som behövs för att installera laddpunkten, exempelvis för laddbox och framdragning av el. Bidraget är begränsat till 10 000 kr per fastighet.

För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddstationen installeras. Laddpunkten ska även vara av typ 2 och vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.

Ansökan om bidrag ska alltså göras efter att laddstationen har installerats, men måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Du ansöker om stödet på www.naturvardsverket.se/ladda-bilen-hemma , via deras e-tjänst eller genom att skicka in en pappersblankett. Naturvårdsverket föreslår att e-tjänsten används för snabbast möjliga handläggning. Ansökningarna hanteras i turordning från det att de skickas in.