Träpatronens samfällighet fixar laddplatser

Träpatronens samfällighet i Hägersten utgörs av fyra BRF:er med totalt 328 lägenheter. Samfälligheten har ca 130 p-platser i garage och 100 p-platser utomhus. – Frågan om laddplatser lyftes av en boende och efter det har det bara rullat på, berättar Bengt Dahlstedt, kassör i samfälligheten.

Snabb fakta

Antal laddpunkter8 (6 laddboxar, 1 laddstolpe)
Effekt11kW för laddboxarna och 22 kW för laddstolpen
Investeringskostnadca 180 000kr
Stöd från Klimatklivet83 000kr

Kassör Bengt Dahlstedt berättar

Våren 2015 fick samfälligheten en förfrågan från en boende som hade en p-plats som ville ha möjlighet att byta till en elbil. Bengt Dahlstedt berättar att den boende var själv väldigt engagerad och tog fram bra underlag till styrelsen. Styrelsen fattade beslut om att installera laddplatserna på ett styrelsemöte. – Alla har varit positiva till laddplatserna och det system vi valt.

Hur löste ni det praktiska?

–Vi valde att installera tre laddboxar i garaget och tre laddboxar på utomhusparkeringen. Dessutom satte vi en laddstolpe med två laddpunkter på handikapplatserna på gästparkeringen som sällan användes, som nu har två användningsområden. Antalet laddplatser valdes lite mellan tummen och pekfingret faktiskt, vi skickade inte ut någon enkät eller så. Hyran för laddboxen är ett tillägg på ordinarie parkeringshyra med 250 kr/månad. Det är endast två av laddboxarna som hyrs idag. Gästladdaren utnyttjas mycket mer och kostar 12 kr/timme.

Vi har inte gjort en omprövning av vårt anläggningsbeslut hos Lantmäteriet då vi anser att det inte behövs. Vi menar att förändringen är så ringa vad gäller elinstallationer och annat i våra fastigheter, t.ex. jämfört med de redan befintliga motorvärmarna.

Eftersom det är lång kö till alla p-platser så får man endast byta befintlig p-plats till en plats med laddbox. Man kan alltså inte köpa en elbil och få gå före i kön till p-platserna. Det kändes viktigt att ha en sådan regel.

Sökte ni Klimatklivet?

–Klimatklivet hade precis lanserats när frågan om laddplatser kom upp för oss. Vi sökte stöd i november 2015 och fick beslut i februari 2016. Vi fick ansökan beviljat och Klimatklivet stod för ca 45 % av kostnaderna. Man får inte alla pengar från Klimatklivet på en gång, men vi hade tillräckligt med pengar för att lägga ut. Eftersom man inte får påbörja arbetet innan man fått beslut så drog det ut lite på processen. Allt var installerat och klart i april 2016. Vi skrev en slutrapport i november och då fick vi den resterande delen av stödet. Ansökan och blanketten var krånglig och då fanns inte de vägledningar och stöd som finns idag. Jag hoppas att det är lättare för de som söker nu.

Tips till andra?

–Se till att sätta laddplatserna så nära elcentralen som möjligt, då kablarna är tjocka och dyra.

Vi hade tidigare minskat energianvändningen med ca 40 % i garaget genom att installera rörelsesensorer och byta till LED-belysning, så det var aldrig några problem med effektuttag eller säkringar när laddboxarna väl skulle installeras. Eftersom vi har motorvärmaruttag i garaget så hade vi redan 3-fas framdraget och det var högt uppsäkrat.

Laddboxarna köpte vi själva via en leverantör som vi hittat på nätet och sedan skötte en elektriker resten. Elektrikern gav en offert på hela arbetet och vi hade bra dialog under arbetets gång. Det var elektrikerns första installation av laddplatser, men det gick jättebra och han tyckte att det var spännande!

Den här hemsidan använder sig av cookies.