Ladda bilen – bidrag för laddstation

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Ladda bilen är ett bidrag för privatpersoner som vill ha en egen laddstation vid sitt eget hem.

Bidrag för laddstation

Bidrag för laddstationer kan sökas av både privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Bidraget kan sökas av privatpersoner som äger eller har nyttjanderätt på den fastighet där laddpunkten installeras. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av kostnaderna och högst 10 000 kronor per fastighet. Ansökan görs efter att laddpunkten har installerats men senast sex månader efter att installationen slutförts.

Ansökan görs lättast via Naturvårdverkets e-tjänst. Det kan även göras med e-post eller vanlig post, men då blir handläggningstiden flera månader.

Laddpunkten behöver vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad samt utrustad med typ 2-uttag eller typ Combo 2-uttag.

Läs mer på Naturvårdsverkets sida om stödet för privatpersoner.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.