Solcellsstöd för BRFer

Om ni ska installera solceller finns det olika stöd bostadsrättsföreningen kan ta del av.

Stöd vid installation av solceller i en BRF

Det går att söka investeringsstöd för solceller och ni kan även få skattereduktion för den överskottsel som föreningen matar ut på det allmänna elnätet.

Investeringsstöd

Investeringsstödet för solceller gäller privatpersoner, föreningar, företag, offentliga och privata organisationer.

Från och med 1 januari 2018 uppgår stödet maximalt till 20 procent av installationskostnaden. Som mest kan 1,2 Mkr delas ut per solcellssystem och de stödberättigande kostnaderna får uppgå till max 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Installationen måste vara utförd senast 31 december 2020.

Investeringsstödet hanteras av länsstyrelsen. Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. Ansökningshandlingar och mer information finns på länsstyrelsens hemsida.

Skattereduktion

Om er bostadsrättsförening betalar skatt kan ni få skattereduktion för den överskottsel ni matar in på elnätet. Som mest kan man få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen gäller för mikroproducenter, och för att räknas som en sådan får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.