Solcellsstöd för privatpersoner

Vid en solcellsinstallation finns det flera olika stöd och bidrag som privatpersoner kan ansöka om.

Stöd vid installation av solceller

Det går att söka investeringsstöd för solceller eller utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet.

Investeringsstöd

Investeringsstödet för solceller gäller privatpersoner, föreningar, företag, offentliga och privata organisationer.

Från och med 1 januari 2018 uppgår stödet maximalt till 20 procent av installationskostnaden för privatpersoner. Som mest kan 1,2 Mkr delas ut per solcellssystem och de stödberättigande kostnaderna får uppgå till max 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Installationen måste vara utförd senast 31 december 2020. Stödet kan inte kombineras med rotavdrag.

Investeringsstödet hanteras av länsstyrelsen. Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. Ansökningshandlingar och mer information finns på länsstyrelsens hemsida.

Rotavdrag

Privatpersoner kan få rotavdrag för installation av solceller, men det kan inte kombineras med det statliga investeringsstödet. Du kan välja att göra rotavdrag som du sedan betalar tillbaka om du skulle få investeringsstödet. Här kan du läsa mer om rotavdraget.

Enligt Skatteverket kan arbetskostnaderna för att installera solceller schablonmässigt beräknas till 30 % av totalkostnaden, och rotavdraget är då 30 % av detta belopp. Det innebär att rotavdraget blir 9 % av totalkostnaden för solcellerna.

Skattereduktion

Från och med 1 januari 2015 kan mikroproducenter av förnyelsebar överskottsel få skattereduktion, det gäller både privatpersoner och bostadsrättsföreningar som betalar skatt. Du kan få upp till 60 öre per kilowattimme (kWh) och som mest mata ut 30 000 kWh vilket då motsvarar 18 000 kronor per år. För att räknas som mikroproducent får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.