Stöd för energilagring

Privatpersoner har möjlighet att söka bidrag för lagringssystem för egenproducerad, förnybar elenergi hemma.

Stöd för energilagring

Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra egenproducerad el vilket bidrar till att andelen egenproducerad el ökar.

Stödet uppgår till högst 60 procent av kostnaden för lagringssystemet och maximalt 50 000 kronor. Produktionsanläggningen måste vara ansluten till elnätet. Bidraget kan sökas för installationer som har påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och som slutförs senast den 31 december 2020. Stödet söks hos länsstyrelsen. Det är inte möjligt att kombinera stödet med annat bidrag, exempelvis rotavdrag, för samma åtgärd.

Läs mer och ansök om stödet på Energimyndighetens hemsida.

Fler bidrag

Här kan du läsa om andra bidrag som är aktuella just nu.