Tekniska museet

Besök tekniska museet med din skolklass!

Utställning och workshop

Energirådgivningen erbjuder skolklasser besök på tekniska museet där ni får lära er mer om energi och klimat.

Energirådgivningen har under flera år bjudit in skolklasser till Tekniska museet och utställningen Spelet om energin. Samarbetet med Tekniska museet har hittills varit väldigt lyckat och uppskattat av både elever och lärare. Utställningen är nu nerlagd. Men under hösten 2019 har arbetet med en ny utställning och workshop pågått. Mer information och inbjudan kommer inom kort!